TIMEPRISER - FASTE PRISER

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid varierer salærsatsen fra kr 1 060 (offentlig salærsats pr. januar 2020) til
kr 2.400 eksklusiv merverdiavgift.

13.09.201910:46 Mette Rottem

Beregning av salær foregår etter medgått tid, men andre faktorer kan også hensyntas som for eksempel sakstype, sakens kompleksitet, og utfallet av saken. Vi kan også tilby fastpris på klart definerte advokatoppdrag etter nærmere avtale. For arbeid utført av advokatfullmektig gjelder egne satser.

For konkurs og dødsbobehandling: kr 1.400 - 1.600 ekskl. mva

Faste priser:

Vi har fast pris inkludert mva på følgende oppdrag:

For ektepakt, samboeravtale, testament, fremtidsfullmakt er prisen normalt kr 4750,-. For mer kompliserte testament, ektepakt og samboeravtaler, vil det ofte være nødvendig med innhenting av supplerende opplysninger/undersøkelser, samt avklaring av mer spesielle juridiske problemstillinger m.m. I slike tilfeller vil prisen bli høyere. Pris avklares så langt det er mulig ved oppdragets start.

Oppgjør ved salg av bolig: kr 15 000