TIMEPRISER - FASTE PRISER

Beregning av salær til både private, bedrifter og offentlige klienter foregår normalt etter medgått tid, men andre faktorer kan også hensyntas som for eksempel sakens kompleksitet, den enkelte advokats erfaring og kompetanse på fagområdet.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid varierer salærsatsen fra kr. 1600 (2000 inkl. mva) til kr 2500 (3125 inkl. mva). Annet kan avtales.

I saker for privatpersoner som honoreres etter offentlig salærsats (bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker, barnevern og fri rettshjelp) er timeprisen per tiden kr. 1085 (1322).

For konkurs og dødsbobehandling er timeprisen fra kr 1400 – 1600 (1750 til 2000 inkl. mva).

 

Faste priser:

Vi har fast pris på følgende oppdrag. Prisene som oppgis er inkludert mva.

Ektepakt, enkle bestemmelser: 5000

Samboeravtale, enkle bestemmelser: 5000

Testament, enkle bestemmelser: 4500

Fremtidsfullmakt, enkle bestemmelser 4000

Oppgjør ved salg av bolig 15000

For mer kompliserte bestemmelser i de overnevnte dokument vil det ofte være nødvendig med innhenting av supplerende opplysninger/undersøkelser, samt avklaring av mer spesielle juridiske problemstillinger m.m. I slike tilfeller vil prisen bli høyere. Pris avklares så langt det er mulig ved oppdragets start. Eventuelle gebyr til det offentlige kommer i tillegg.

Spør gjerne dersom du er i tvil.  Den enkelte advokat kan også gi informasjon om ordningen med fri rettshjelp eller dekning av utgifter til bistand gjennom forsikring. Vi kan også tilby fastpris på klart definerte advokatoppdrag etter nærmere avtale med den enkelte advokat.

Bodø, 8. februar 2021