TIMEPRISER - FASTE PRISER

Beregning av salær til både private, bedrifter og offentlige klienter foregår normalt etter medgått tid, men andre faktorer kan også hensyntas som for eksempel sakens kompleksitet, den enkelte advokats erfaring og kompetanse på fagområdet.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid varierer salærsatsen fra kr. 2375 til kr 3125 inkl. mva. Annet kan avtales.

I saker for privatpersoner som honoreres etter offentlig salærsats (bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker, barnevern og fri rettshjelp) er timeprisen per tiden kr. 1425,-

For konkurs og dødsbobehandling er timeprisen fra kr 1750,- til 2000,- ekskl. mva

 

Faste priser:

Vi har fast pris på følgende oppdrag. Prisene som oppgis er inkludert mva.

Ektepakt, enkle bestemmelser: 5000,- (gebyr tinglysing tilkommer)

Samboeravtale, enkle bestemmelser: 5000,-

Testament, enkle bestemmelser: 4500,- (gebyr ved deponering tilkommer)

Fremtidsfullmakt, enkle bestemmelser 4000,-

Oppgjør ved salg av bolig 20000,-

For mer kompliserte bestemmelser i de overnevnte dokument vil det ofte være nødvendig med innhenting av supplerende opplysninger/undersøkelser, samt avklaring av mer spesielle juridiske problemstillinger m.m. I slike tilfeller vil prisen bli høyere. Pris avklares så langt det er mulig ved oppdragets start. Eventuelle gebyr til det offentlige kommer i tillegg.

Spør gjerne dersom du er i tvil.  Den enkelte advokat kan også gi informasjon om ordningen med fri rettshjelp eller dekning av utgifter til bistand gjennom forsikring. Vi kan også tilby fastpris på klart definerte advokatoppdrag etter nærmere avtale med den enkelte advokat.

Bodø, 20. januar 2023