L

Firmanavn

kortinfo...

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Rohnny Andersen

Advokat
+47 755 65 300
rohnny@advokat-aga.no

12.04.201612:30 seria demo

Advokat (Bevilling 2005)

Rohnny kommer fra Neverdal i Meløy kommune. Han har gått på Meløy videregående skole, avd. Ørnes. Etter videregående skole har han gjennomført førstegangstjeneste, før han begynte på jusstudiene ved Universitetet i Tromsø hvor han avla graden cand. jur. i januar 2002. I tillegg er han Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Tromsø.

Etter fullførte studier dro han til Bodø hvor han en kort periode jobbet som førstekonsulent ved Bodø Trygdekontor, før han høsten 2002 begynte å jobbe i påtalemyndigheten. Først som politifullmektig i Sogn og Fjordane politidistrikt (Florø). Deretter som politifullmektig og politiadvokat i Helgeland politidistrikt (Mo i Rana). I januar 2005 flyttet han tilbake til Bodø for å jobbe som politiadvokat i Salten politidistrikt hvor han jobbet til i 2007, avbrutt av en periode på 6 måneder hvor han fungerte som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter.

Fra 2007 har han vært privatpraktiserende advokat i Bodø. Først i advokatene Andersen og Samland AS, og fra 20. januar 2014 i Advokatfirmaet Aga ANS.

Han var fra mars 2012 til mars 2016 leder for Advokatforeningen, Helgeland og Salten krets.

Spesialområder

  • Strafferett
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Formuesrettslige saker
  • Fast eiendom
  • Arv- og felleseieskifte
  • Familierett
  • Barnerett
  • Barnevern
  • Arbeidsrett
Marthe Mølstre
Portrett av Rohnny Andersen