SVEIN SKIPNES

Advokat/Partner
Tlf. 755 65 300
svein@advokat-aga.no

Advokat (Bevilling 1999)

Svein Skipnes kommer fra Bodø. Han studerte jus ved Universitetet i Bergen der han tok avsluttende eksamen i januar 1997. Få dager etter begynte han som advokatfullmektig hos advokat Nils Aga. Etter endt fullmektigperiode var han fra februar 1999 ansatt som advokat frem til han tiltrådte firmaet som partner 1. januar 2003.

Skipnes har hele tiden hatt en variert praksis med hovedvekt på strafferett og er i dag fast forsvarer for Salten og Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Han har bred erfaring og vil kunne bistå i de fleste sakstyper.

Spesialområder

  • Strafferett / fast forsvarer
  • Barnerett
  • Barnevern
  • Familierett
  • Arv- og felleseieskifte
  • Vergemål
Portrett av Svein Skipnes