Kristin Fagerheim Hammervik

Advokat
+47 755 65 300
kristin@advokat-aga.no

13.05.201614:40 Tore Olsen

Advokat (Bevilling 1997)

Kristin F. Hammervik kommer fra Bodø. Hun har arbeidet som advokat siden 1995. De første to årene etter at Hammervik ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø arbeidet hun som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Tryti & co i Oslo. De neste 9 årene var hun ansatt som advokat og leder for juridisk avdeling i Yrkestrafikkforbundet/YS i Oslo. I 2005 flyttet Hammervik hjem til Bodø og har siden da arbeidet som advokat og etter hvert partner i Advokatfirmaet Aga. Hammervik har spesialisert seg innenfor arbeidsrett, bistandsadvokat til offer i alvorlige straffesaker, barnerett/barnevern og vergemål. Hammervik godkjent advokatmekler og kan bistå i mekling mellom to eller flere parter som er i konflikt. Målet med mekling er å komme frem til en frivillig forliksavtale. Mekling egner seg like godt både i forretningskonflikter, som i private konflikter. Hammervik er i tillegg fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. 

Hammervik var medlem av Straffeprosessutvalget som ble oppnevnt 20. juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget la 3. november 2016 frem sin utredning.
NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Høringsfrist 6. juni 2017.

Spesialområder

  • Arbeidsrett
  • strafferett / fast bistandsadvokat
  • Barnerett/barnevern
  • Vergemål
  • Advokatmekling