Kristin Fagerheim Hammervik

Advokat/Partner Tlf. 755 65 300
kristin@advokat-aga.no

 

Advokat (Bevilling 1997)

Kristin F. Hammervik kommer fra Bodø. Hun har arbeidet som advokat siden 1995. De første to årene etter at Hammervik ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø arbeidet hun som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Tryti & co i Oslo. De neste 9 årene var hun ansatt som advokat og leder for juridisk avdeling i Yrkestrafikkforbundet/YS i Oslo. I 2005 flyttet Hammervik hjem til Bodø og har siden da arbeidet som advokat og etter hvert partner i Advokatfirmaet Aga. Hammervik har spesialisert seg innenfor arbeidsrett, bistandsadvokat til offer i alvorlige straffesaker, barnerett/barnevern. 

Hammervik er jussekspert i TV2 programmet "Åsted Norge", medlem av Kontrollkommiteen i F/K Bodø Glimt, leder av Bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen og nestleder i styret for Helgeland og Salten krets i Advokatforeningen. 

Hammervik var medlem av Straffeprosessutvalget som ble oppnevnt 20. juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget la 3. november 2016 frem sin utredning NOU 2016: 24 - Ny straffeprosesslov.

 

Spesialområder

  • Arbeidsrett
  • strafferett / bistandsadvokat
  • Barnerett/barnevern
  • Advokatmekling
Portrett advokat Kristin Fagerheim Hammervik