Jan-Kristian Kløkstad

Advokat
+ 47 755 65 300
jan@advokat-aga.no

Advokat (Bevilling 2005)

Jan-Kristian Kløkstad er født og oppvokst i Bodø. Han har arbeidet som advokat siden 2007, først i egen praksis, så fra 2018 som partner i Bodø Advokathus AS og fra 2021 som partner i Advokatfirmaet AGA AS. Før dette har han jobbet som blant annet rettsfullmektig i Trygderetten, dommerfullmektig ved Bergen Byfogdembete og ved Alstahaug tingrett, samt advokatfullmektig i advokatfirmaet Staff.

Hovedområder er generell forretningsjus, avtale- og kontraktsrett, eiendomsrett, overdragelser av selskap, overdragelse av eiendom,  utleie av næringseiendom, og tomtefeste.

Jan-Kristian Kløkstad har vært medlem av Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Nord-Norge siden 2013 og har vært foreleser og sensor ved Politihøgskolen over flere år.

 

Utdannelse og Praksis:

1996 – 2002: Cand Jur Universitetet i Bergen

2003 – 2004: Fylkestrygdekontoret i Oslo

2004 – 2005: Rettsfullmektig Trygderetten

2005          : Dommerfullmektig Bergen Byfogdembete

2005 – 2006: Dommerfullmektig Alstahaug Tingrett

2006 – 2007: Advokatfullmektig Advokatfirmaet Staff

2007 – 2017: Advokat egen praksis

2014 – 2017: Høgskolelektor Politihøgskolen i Bodø, halv stilling

2018 – 2020: Partner Advokat Bodø Advokathus AS

2021 –        : Partner Advokatfirmaet AGA AS

 

SPESIALOMRÅDER:

  • Generell forretningsjus
  • Avtale- og Kontraktsrett
  • Eiendomsrett
  • Overdragelse av selskap
  • Overdragelse av eiendom
  • Eiendomsoppgjør
  • Utleie av næringseiendom
  • Tomtefeste
Marthe Mølstre
Portrett Jan-Kristian Kløkstad