Espen Qvigstad

Advokat
+47 755 65 300
espen@advokat-aga.no

Advokat (Bevilling 2017)

Espen er fra Ålesund og født i 1969, og ble cand.jur i 1996. Han flyttet til Bodø i 1998, og har arbeidet i skatteetaten i flere år siden hans spesialfag fra studiene var selskapsskatterett. Han sitter også som daglig leder i flere eiendomsselskap som driver både med utleie av fast eiendom, samt utvikling og salg av fast eiendom. Etter perioden hos skatteetaten satt han i kontorfellesskap i flere år med advokat Torkel Johnsen. Espen ble etter hvert advokatfullmektig hos advokat Johnsen, og de to slo seg etter hvert sammen med et annet advokatkontor i Bodø og kontorene startet i fellesskap Bodø Advokathus AS. Fra 1. januar 2021 slo Bodø Advokathus AS seg sammen med Advokatfirmaet Aga ANS og stiftet Advokatfirmaet Aga AS.

Hovedarbeidsområdene er husleierett, avtale- og kontraktsrett, eiendomsrett, familie-, arv- og skifterett.

Utdannelse – praksis:

1990-1996: Cand Jur universitetet i Oslo

1996-1998: Arbeidet i Vestenfjeldske Eiendomsutvikling II AS

1998-2005: Bodø likningskontor

2005-dd:     Daglig leder i flere eiendomsselskaper

2014-2017: Advokatfullmektig hos advokat Torkel Johnsen

2018-2020: Advokat/partner Bodø Advokathus AS

2021-dd:    Advokat/partner Advokatfirmaet Aga AS