Brynjar M. Aas Strømsvik

Advokat
+ 47 755 65 300
brynjar@advokat-aga.no

Advokat (bevilling 2021)

Brynjar M. Aas Strømsvik kommer fra Bodø. Han ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2019. Det siste studieåret jobbet han som trainee for advokatfirmaet Aga, samtidig som han skrev masteroppgaven sin. Etter endte studier har han fortsatt i firmaet som advokatfullmektig og deretter advokat. Strømsvik arbeider primært innen formuerettslige emner, og gjerne på tvers av de tradisjonelle fagfeltene. Strømsvik skrev tidligere om juridiske emner for lokalavisa Bodøby. I tillegg har han fått publisert fagartikler i tidsskriftet Kritisk juss, og har vært veileder i prosedyreteknikk for studenter ved UiT.

Spesialområder:

  • Hav og transportrett
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Familie, skifte og arverett
@Marthe Mølstre
Portrett av Brynjar Aas Strømsvik