Anne Cathrine Præsteng

Advokat/Partner
Tlf. 755 65 300
anne@advokat-aga.no

Advokat (Bevilling 2008)

Anne er fra Bodø. Hun studerte jus i Tromsø, hvor hun fikk sin Cand. Jur grad i juni 2000. Etter studiene arbeidet hun flere år i Utlendingsdirektoratet, før hun begynte som påtalejurist i daværende Øst-Finnmark politidistrikt i 2005. I en periode på halvannet år var hun leder av juridisk stab hos Fylkesmannen i Finnmark. Etter at hun våren 2013 vendte tilbake til Bodø har hun jobbet som krigsadvokat og dommerfullmektig i Salten tingrett.

Anne ble ansatt i Advokatfirmaet Aga i juni 2016. Hun jobber innenfor de fleste av firmaets fagfelter.

Fra august 2023 har Anne vært fast bistandsadvokat for Salten og Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Spesialområder

  • Arbeidsrett
  • Barnerett
  • Barnevern
  • Familierett
  • Strafferett
  • Utlendingsrett
  • Vergemål
 
Portrett av Anne Cathrine Præsteng