L

ADVOKATFIRMAET AGA ANS

Besøksadresse: Storgata 7C (Gustav Moe-gården)

Postboks 1093, 8001, Bodø
Telefon: 75 56 53 00

w

Charlotte Marie Ringkjøb

Advokat
+ 47 755 65 300
charlotte@advokat-aga.no

01.03.201813:14 Mette Rottem

Ringkjøb var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 2000. Hun har arbeidserfaring som juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, rådgiver i Fiskeridirektoratet og jurist hos Postbanken eiendomsmegling. Charlotte har også jobbet som politiadvokat i flere år. Hun er i tillegg sensor ved Politihøgskolen og Universitetet i Nordland gjennom flere år.

Ringkjøb er for tiden medlem av representantskapet og leder av valgkomiteen i Sparebank1 Nord-Norge. Hun er videre medlem av kontrollutvalget i Bodø kommune og nestleder i Nordland musikkfestuke. I tillegg innehar hun en del styreverv fra privat virksomhet.

Ringkjøb har en variert portefølje og jobber med de fleste av kontorets arbeidsområder.

Marthe Mølstre
Portrett av Charlotte Marie Ringkjøb