Øyvind J. Eidnes

Advokat
+ 47 755 65 300
oyvind@advokat-aga.no

Advokat (Bevilling 1998)

Øyvind J. Eidnes er født i 1967 og kommer fra Bodø. Han har arbeidet som advokat siden 1999, først som ansatt advokat og etter hvert partner i Advokatfirmaet Aga. I tillegg har han arbeidet som dommerfullmektig i 2 år ved Nord-Østerdal tingrett og som advokatfullmektig i PriceWaterhouseCoopers, Oslo i 2 år. Øyvind J. Eidnes er også utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. 

Hovedarbeidsområder er generell forretningsjuss, selskapsrett, avtale- og kontraktsrett, husleierett, eiendomsrett, konkursrett, landbruksrett, samt familie-, arv- og skifterett. Han er engasjert i ulike styrer og verv.

Utdannelse – praksis
1989 – 1993: Siviløkonom Norges Handelshøyskole Bergen
1990 – 1996: Cand jur Universitetet i Bergen
1996 – 1997: Advokatfullmektig PriceWaterhouseCoopers
1997 – 1999: Dommerfullmektig Nord-Østerdal tingrett
1999 –>      : Advokat/partner Advokatfirmaet Aga

Spesialområder

  • Generell forretningsjuss
  • Selskapsrett
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Husleierett
  • Eiendomsrett, herunder eiendomsoverdragelser
  • Konkursrett
  • Landbruksrett
  • Familie- skifte- og arverett.
Marthe Mølstre
Portrett av Øyvind J. Eidnes