NAV-SAKEN - FRI RETTSHJELP

NAV saken høsten 2020 har vist hvor vanskelig kampen mot systemet kan være. Så mange som 2400 mennesker kan være rammet av uriktige vedtak om tilbakebetaling av ytelser. For de rammede har saken kunne hatt store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Regjeringen har derfor bestemt at man skal gi fri rettshjelp i disse sakene uavhengig av inntekt.

I Advokatfirmaet Aga hjelper vi deg med å finne ut om du er rammet i saken, og bistår om du har krav som kan fremmes. Ta kontakt for å få vurdert din sak. Så slipper du å kjempe alene.