Vergemål

Det hender at også myndige personer kan ha behov for bistand til å sikre sine juridiske og økonomiske rettigheter på best mulig måte. Den hjelpetrengende kan få oppnevnt verge av Statsforvalteren for å ivareta aktuelle interesser, dersom det antas å være behov for verge med juridisk kompetanse. Mange avgjørelser kan oppleves som vanskelige, som for eksempel salg av bolig, spørsmål rundt arv og utdeling av gaver. Bistand til betaling av løpende økonomiske forpliktelser i det daglige er ofte særlig praktisk.

Ved spørsmål kan en av våre advokater som har vergeoppdrag kontaktes:

Svein Inge Skipnes

Kristin F. Hammervik

Mina Luhr