Psykisk helse

Dersom du blir utsatt for tvangsvedtak fra helsevesenet kan dette oppleves svært inngripende og belastende. Ofte kan det være vanskelig å forstå hvilke rettigheter du har. Ofte vil du ha rett på advokat for å sikre at du blir hørt, og får det helsetilbudet som er best for deg. Våre advokater har lang erfaring med psykiatrien og hjelper deg gjerne med å ivareta dine interesser.

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater:

Svein Inge Skipnes

Anne Cathrine Præsteng

Mina Luhr

Eller advokatfullmektiger:

Emilie Rasch Holt

Brynjar Aas Strømsvik