L

ADVOKATFIRMAET AGA ANS

Besøksadresse: Storgata 7C (Gustav Moe-gården)

Postboks 1093, 8001, Bodø
Telefon: 75 56 53 00

w

Psykisk helse

Dersom du blir utsatt for tvangsvedtak fra helsevesenet kan dette oppleves svært inngripende og belastende. Ofte kan det være vanskelig å forstå hvilke rettigheter du har. Ofte vil du ha rett på advokat for å sikre at du blir hørt, og får det helsetilbudet som er best for deg. Våre advokater har lang erfaring med psykiatrien og hjelper deg gjerne med å ivareta dine interesser.

08.02.201915:24 Mette Rottem

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Svein Inge Skipnes

Charlotte Marie Ringkjøb

Anne Cathrine Præsteng