Fast eiendomsrettsforhold

Fast eiendom reiser ofte spørsmål om store økonomiske verdier. Også når eiendommen er av mindre verdi kan vi ha sterk tilknytning til den. Dersom du eier sammen med noen, har en konflikt med naboen eller noen påstår å ha en rett på din eiendom kan du ha behov for advokat. Også dersom du skal investere i fast eiendom kan det være nyttig med advokat for å oppnå en ryddig og god prosess. Ved å kontakte advokat tidlig vil du kunne ivareta dine interesser på en best mulig måte.

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Øyvind J. Eidnes

Anders Rydmark

Svein Inge Skipnes

Jan-Kristian Kløkstad

Trond-Ivan Blomsø

Espen Qvigstad