L

ADVOKATFIRMAET AGA ANS

Besøksadresse: Storgata 7C (Gustav Moe-gården)

Postboks 1093, 8001, Bodø
Telefon: 75 56 53 00

w

Kontraktsrett/entreprise

Både privatpersoner og næringsdrivende inngår kontrakter. En kontrakt kan reise spørsmål om alt fra hvilket handlingsrom den tillater, hvordan man kommer seg ut av kontraktsforholdet, til om kontrakten er brutt. Ofte kan det dreie seg om store verdier. Ved å rådføre deg med advokat tidlig kan du enklere inngå de kontrakter som passer deg best, og få oversikt over hva du har gått med på allerede fra kontraktsinngåelsen. Våre advokater kjenner Nord-norsk næringsliv godt og bistår i alt fra forhandlinger, rådgivning og konfliktløsning.

08.02.201915:22 Mette Rottem

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Anders Rydmark

Øyvind J. Eidnes