Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for skade eller et økonomisk tap? Da kan du ha krav på erstatning. Dersom du opplever å bli utsatt for et krav du mener er urettmessig kan du også ha behov for advokat. Våre advokater har lang erfaring med ulike erstatningsrettslige problemstillinger og tilbyr bistand i både forhandlinger og rettssak.

08.02.201915:21 Mette Rottem

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Kristin Fagerheim Hammervik

Svein Inge Skipnes

Øyvind J. Eidnes

Anders Rydmark

Anne Cathrine Præsteng

Trond-Ivan Blomsø

Jan-Kristian Kløkstad

Espen Qvigstad