Barnerett

Ved samlivsbrudd kan det oppstå mange spørsmål som er vanskelige å løse selv i en sår tid. Et av dem er hvordan man skal fordele barna mellom seg. Dette spørsmålet kan løses både gjennom mekling og rettssak. Ved å søke hjelp hos advokat fra et tidlig tidspunkt kan ofte konflikter løses før de oppstår. Om konflikten allerede er der kan vi bistå deg for å ivareta dine og barnas interesser.

 

 

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Svein Inge Skipnes

Anders Rydmark

Kristin Fagerheim Hammervik

Anne Cathrine Præsteng

Trond-Ivan Blomsø

Brynjar Aas Strømsvik