L

ADVOKATFIRMAET AGA ANS

Besøksadresse: Storgata 7C (Gustav Moe-gården)

Postboks 1093, 8001, Bodø
Telefon: 75 56 53 00

w

Barnerett

Ved samlivsbrudd kan det oppstå mange spørsmål som er vanskelige å løse selv i en sår tid. Et av dem er hvordan man skal fordele barna mellom seg. Dette spørsmålet kan løses både gjennom mekling og rettssak. Ved å søke hjelp hos advokat fra et tidlig tidspunkt kan ofte konflikter løses før de oppstår. Om konflikten allerede er der kan vi bistå deg for å ivareta dine og barnas interesser.

08.02.201915:07 Mette Rottem

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Svein Inge Skipnes

Anders Rydmark

Kristin Fagerheim Hammervik

Charlotte Marie Ringkjøb

Anne Cathrine Præsteng