Arbeidsrett

Arbeidsretten dekker de fleste rettslige spørsmål som oppstår i arbeidsforhold. Blant annet kan det oppstå spørsmål om omorganisering, lønn, arbeidsmiljø, oppsigelse og sluttpakker. For både arbeidstaker og arbeidsgiver kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter og pikter man har, og ofte trengs hjelp utenfra for å løse konflikten. Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Våre advokater har lang erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger og tilbyr bistand både ved konflikt og forhandlinger.

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Kristin Fagerheim Hammervik

Anders Rydmark

Anne Cathrine Præsteng

Trond-Ivan Blomsø

Emilie Rasch Holt

Brynjar Aas Strømsvik