Arbeidsrett

Arbeidsretten dekker de fleste rettslige spørsmål som oppstår i arbeidsforhold. Blant annet kan det oppstå spørsmål om omorganisering, lønn, arbeidsmiljø, oppsigelse og sluttpakker. For både arbeidstaker og arbeidsgiver kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter og pikter man har, og ofte trengs hjelp utenfra for å løse konflikten. Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Våre advokater har lang erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger og tilbyr bistand både ved konflikt og forhandlinger.

08.02.201914:55 Mette Rottem

 

Ved spørsmål kontakt en av våre spesialiserte advokater;

Kristin Fagerheim Hammervik

Anders Rydmark

Anne Cathrine Præsteng

Trond-Ivan Blomsø

Emilie Rasch Holt

Brynjar Aas Strømsvik