BISTANDSADVOKAT

Har du vært utsatt for skade på kropp, helse eller overgrep? Dersom du har vært utsatt for betydelig skade, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har du krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Er du utsatt for vold, overgrep eller andre krenkelser kan du ha krav på bistandsadvokat. I de mest alvorlige saker som drap, voldtekt, familievold og andre seksuelle overgrep gir loven automatisk rett til gratis advokat. Barn som har vært vitne til vold, har i enkelte situasjoner krav på egen bistandsadvokat for å ivareta sine rettigheter. I andre tilfeller kan man tilstås gratis advokat etter søknad. Vi i Advokatfirmaet Aga AS gir deg raskt svar på om du har rett til gratis bistandsadvokat, og ordner formalitetene for deg. Det er du selv som avgjør hvem du ønsker som din bistandsadvokat. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring på dette fagområdet. Det er en fordel å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi raskt kan og legge en strategi for veien videre.

 

Den viktigste oppgaven for en bistandsadvokat er å ivareta klientens interesser både forut for en eventuell anmeldelse, ved anmeldelse og under politietterforskning, samt under domstolsbehandling. Dette innebærer å påse at politiet foretar nødvendige etterforskningsskritt, sørge for løpende informasjon og fremdrift, hjelpe fornærmede i forhold til nødvendig behandling/oppfølging fra hjelpeapparatet, klage på henleggelse, fremme erstatningskrav m.m.. Bistandsadvokatens oppdrag er beskrevet i straffeprosesslovens § 107 c som du kan lese om her. Ta gjerne kontakt med oss i Advokatfirmaet Aga ANS dersom du ønsker en bistandsadvokat eller har spørsmål.

 

Ring oss kostnadsfritt på 755 65300 eller send inn skjemaet på siden her, så tar vi kontakt med deg.